Go4IT, s.r.o. (Go4Fly.Space) Odoo verzia 14.0-20210419

Informácia o Go4IT, s.r.o. (Go4Fly.Space) inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Obchod
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webová stránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Výroba
Výrobné objednávky a kusovníky
Emailový Marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Výdavky
Predložiť, potvrdiť a preplatiť výdavky zamestnancov
Voľné dni
Alokujte si voľné dni a sledujte žiadosti o voľné dni
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Helpdesk Management
Helpdesk
eLearning
Spravujte a zverejňujte platformu eLearning
Udalosti
Publikujte udalosti, predávajte lístky
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Vozidlá
Spravujte svoj vozový park a sledujte náklady na autá
Blogy
Publikujte diskusné príspevky, ohlásenia, novinky
Živý chat
Chatujte s návštevníkmi svojich webstránok
Prieskumy
Vytvárajte prieskumy a analyzujte odpovede
Nástenky
Vytvorte si vlastné informačné panely
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok
Manažment zručností
Spravujte zručnosti, vedomosti a životopis svojich zamestnancov
Kontrakty Zamestnanca
Prúžkový odberateľ platieb
Príjemca platby: implementácia prúžkov

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Slovak - Accounting
U.K. - účtovníctvo